Tuchów, ołtarz z kaplicy św. Krzyża w Sanktuarium Matki Bożej 1725 r.

Autorami ołtarza są rzeźbiarze z kręgu Baltazara Fontany: Antoni Frączkiewicz i Michał Dąbrowski 1725 r..
W 2014 r. rozpoczęto kompleksową konserwację ołtarza. Wykonano nowe złocenia, konserwacje obrazu autorstwa J. Kruczkowskiego z 1888 r. oraz figury Chrystusa Ukrzyżowanego z pocz. XVIII w. Zmieniono kolorystykę ołtarza.
  • przed konserwacją
    przed konserwacją
  • po konserwacji
    po konserwacji
  • po konserwacji
    po konserwacji