Rzeźba drewniana

     Konserwacja rzeźby drewnianej to nie tylko rzeźby i ornamenty ale też ołtarze, chrzcielnice, ramy do obrazów oraz inne sprzęty kościelne wykonane z drewna.

     W trakcie konserwacji konieczny jest zabieg dezynfekcji (owady, grzyby) a także impregnacji wzmacniającej strukturę drewna.

     Inne działania to już estetyka, przywracanie pierwotnego wyglądu. Składają się na nie uzupełnienia i rekonstrukcje drewna, złoceń i warstw malarskich. 

     Zanim ten ostateczny efekt będzie widoczny należy wcześniej odsłonić spod wielu nawarstwień oryginalną polichromię.