Linki

zaprzyjaźnione pracownie :

https://tomaszdziurawiec.weebly.com/

http://www.krzysztofwacek.pl


Nasze prace z 2020 roku zauważone w mediach:

obraz Ukrzyżowanie z 1 poł. XVII w przypisywany Tomaszowi Dolabella
https://tarnow.gosc.pl/doc/6621052.Czy-Pana-Jezusa-Ukrzyzowanego-z-mieleckiej-bazyliki-malowal

obrazy z ołtarzy bocznych kościoła klasztornego franciszkanów Reformatów z Kazimierz Dolnego
https://www.facebook.com/Lubelski-Wojew%C3%B3dzki-Konserwator-Zabytk%C3%B3w-109996943727176/photos/pcb.440860083974192/440859003974300/