Gwoździec, ołtarz św. Barbary XVI - XIX w.

  • przed konserwacją
    przed konserwacją
  • po konserwacji
    po konserwacji